Tuesday, August 13, 2013

Location

Matkani Suomesta kohti Etelä-Koreaa on jo alkanut tasan viikon päästä Finnairin suoralla lennolla. Incheonin kansainvälinen lentokenttä on määränpääni. Lento kestää 8 tuntia 50 minuuttia ja matkaa taittuu päälle 7 000 kilometriä.
My trip from Finland towards South Korea will begin in one week with a staight flight operated by Finnair. The International Airport of Incheon is my destination. The flight will last 8 hours and 50 minutes and the journey is over 7 000 kilometres. 


Korean tasavalta eli Etelä-Korea on Itä-Aasiassa sijaitsevan Korean niemimaan eteläosassa. Niemimaan pohjoisosassa sijaitsee Pohjois-Korea, yksi maailman eristyneimmistä valtioista. Koreat jakaantuivat toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen johtamiin miehitysvyöhykkeisiin. Vuonna 1948 Etelä-Koreassa järjestettiin vaalit ja Korean tasavalta syntyi. Koreoiden välinen sota alkoi vuonna 1950, kun pohjoisen joukot hyökkäsivät etelään. Vuonna 1953 sota sai päätöksen ja aselepo, joka on edelleen voimassa, solmittiin Koreoiden välille. Vuoden 1945 jako tuli voimaan ja Koreoiden välille 38° leveyspiirille syntyi demilitarisoitu vyöhyke, joka on edelleenkin maailman aseistetuin ja linnoitetuin raja-alue. 

Republic of Korea also known as South Korea is located in East Asia in southern part of Korean peninsula. The northern part of Korean peninsula is known as North Korea, which is one of the most desolated countries in Earth. The two Koreas was divided after Second World War into two Korea when Soviet Union occupied the north and United States occupied the south. In 1948 election was held in South Korea and the Republic of Korea was born. The war between the two Korea begin in 1950 when corps of north attacked south. In 1953 the war ended with a truce which is still valid. The division of 1945 became valid and the Korean Demilitarized Zone was made to run along the 38th parallel zone which is still the worlds most armed and becastled frontier.

Etelä-Koreassa asuu melkein 50 miljoonaa ihmistä ja se on pinta-alaltaan melkein 100 000 neliökilometriä. Etelä-Korean pääkaupungissa, Seoulissa, asuu noin 10 miljoonaa ihmistä ja se jakautuu 25 alueeseen. Korean virallinen kieli on korea, jota kirjoitetaan hanguleilla ja valuuttana toimii won. (1€ = n. 1 340₩). Etelä-Koreassa vallitsee uskonvapaus ja hallitsevia uskontoja ovat buddhalaisuus (22,8% väestöstä) ja kristinusko (29,2%; protestantismi 18,3% ja katolilaisuus 10,9% väestöstä). Korealaiset eivät tee suurta eroa uskontojen välillä ja ne näkyvät jokaisen korealaisen arkipäivässä.

South Korea has a population of almost 50 million and it cover's almost 100 000 square kilometer. The capital city of South Korea is Seoul which has a population of 10 million and it's divited in 25 districts. Official language of Korea is Korean, scripts is Hangul and currency is won. (1€ = n. 1 340₩) Freedom of religion is part of South Korea and the most popular religions are Buddhism (22,8% of population) and Christianity (29,2%; Protestantism 18,3% and Catholicism 10,9% of population). Korean doesn't make big diffenrence between religions and those're shown in daily life of Koreans.


 
Työpaikkani sijaitsee siis Gangseo-gu alueella. Siellä on muun muassa SBS (Seoul Broadcasting System) Open Hall sekä Gimpon lentokenttä. Gangseo-gu sijaitsee Han joen eteläisellä puolella. Asukkaita siellä on noin 547 000 ja se on pinta-alaltaan noin 42 neliökilometriä. Gangseo-gu on Seoulin toiseksi suurin kaupunki. 

My work is located in Gangseo-gu. There's for example SBS (Seoul Broadcasting System) Open Hall and Gimpo airport. Gangseo-gu is located in the southern side of Han river. It has a population of 547 00 and it covers 42 square kilometer. Gangseo-gu is th second biggest city in Seoul.


YMCA Hotel jossa majoitun sijaitsee Jongno-gussa jossa muun muassa Korean presidentti asustaa. Jongno-gussa sijaitsee myös todella moni historiallisen Korean tunnusmerkki. Esimerkiksi Bukchon Hanok, perinteinen korealainen, kylä sijaitsee siellä ja se sijoittuu Gyeongbok ja Changdeok palatsien sekä Jongmyo pyhäkön väliin. Jongno-gu on historiansa takia usein kuvattu Etelä-Korean kasvoina ja sydämenä.  Jongno-gussa on noin 156 000 asukasta ja se on pinta-alaltaan noin 24 neliökilometriä. 

The YMCA Hotel where I'll live is located in Jongno-gu where Koreas' president lives. In Jongno-gu there is located many historical element of South Korea. For example Bukchon Hanok a traditional Korean village is located in there and it's between the Gyeongbok and Changdeok palace and Jongmyo Shrine. Because of it's history Jongno-gu is usually described as the face and heart of South Korea. Jongno-gu has a population of 156 000 and it covers 24 square kilometer. 

No comments:

Post a Comment