Monday, August 12, 2013

Work and hotel

Kuten kerroin viime postauksessa sain perjantaina kuulla informaatiota tulevan vuoden työprojektistani. Tulen työskentelemään Bangwha 11 Welfare Center-nimisessä paikassa, joka sijaitsee Seoulissa Gangseo-gussa, Työprojekti itsessään kuulostaa varsin mielenkiintoiselta, se olikin yksi toiveprojekteistani.

As I told in the last post I got the information about the work project I'll participate in for the upcoming year. I'll work in Bangwha 11 Welfare Center, which is located in Gangseo-gu. The work itself sounds very fascinating, also it was one of the projects I hoped to get into.


Työpaikkani on hyvinvointikeskus, joka on toiminut vuodesta 1994 Seoulin YMCAn alaisuudessa. Sen tavoitteena on ollut ennaltaehkäistä ja parantaa yhteisön ongelmia sekä auttaa ja tukea pienituloisia ryhmiä järjestämällä erilaisia ohjelmia muun muassa vapaa-ajan aktiviteettaja vanhuksille. Päätoimena siellä hoidetaan vanhuksia ja psyykkisesti tai mentaalisesti sairaita henkilöitä sekä avustetaan sairaita osallistumaan päivän aktiviteetteihin. En tiedä toimenkuvaani työpaikalla vielä sen tarkemmin, mutta projektikuvauksen perusteella työ tulee olemaan varsin monipuolista, muun muassa englanninkielen opettamista ammattilaisen kanssa sekä vanhusten kotiinkuljetuspalveluissa avustamista ja nuorison kanssa toimimista. 

My workplace is a welfare center which has been operating from 1994 under Seoul YMCA. It's goal has been to preventing and curing the community problems. Also helping and supporting low income groups by organising different kind of programs such as leisure activities for seniors. The main goals are taking care of seniors and physically and mentally disable people. Also helping them to participate on daily activities. I still don't know what will be my task in the workplace but according to the project description the work seems to have many kind of tasks to offer such as teaching english with professional staff and also helping with the delivery service for seniors and working with the youngsters.


Myös tieto majoituksesta kaikui korviini, ja pelkoni kävi toteen. Ainakin näin alkuun majoittaudun Seoulin YMCA Hotelliin. Hotelliin majoittautuminen tarkoittaa sitä, kuten varmaan päätellä voi, ettei minulle ole vielä isäntäperhettä löytynyt. YMCA Hotel sijaitsee Seoulin sydämessä, Jongno-gussa.

The information about accommodation also came into my ears and my fears came true. I'll stay in Seoul YMCA Hotel, at least at first. Being in the hotel means that, as anyone can expect it to mean, that there was no host family to be found yet, at least for me.  YMCA Hotel is located in the heart of Seoul.


Majoituksesta olen tosiaan vähän harmissani. Olisin toivonut monien syiden johdosta, että saisin majoittua isäntäperheseen, mutta toisaalta hotelliin majoittumisessakin on omat hyvät puolensa. Suurimmat syyt miksi toivoin pääseväni isäntäperheeseen olivat se, että kielen oppisia mahdollisesti nopeammin perheessä asuessa sekä myös kulttuuriin pääsisi huomattavasti syvemmälle sisälle, mikäli isäntäperhe on avoin ottamaan vaihtarin vastaan avoimin mielin. Toisaalta isäntäperheessä asuminen velvoittaa vaihtaria myös sopeutumaan elämään uudessa maassa eri tavalla ja vaihtarin tulee suhtautua esimerkiksi isäntäperheen toiveisiin avoimesti. (Nämä seikathan ovat ymmärrettäviä, jossakin mielessä ehkä negatiivisiakin)
As I said I'm really sad to hear about the accommodation. I wished for many reasons to get a host family to live in but there's also great things about living in hotel. The most valuable reasons why I wanted to live in a host family were that I would propably learn the language and culture more faster and deeper, if the family would take me into their family with open hearts. Of course living in host family will bind the volunteer on the familys rules and also you would have to spend time with them. (Of course these things are understandable but in some point of view they're also negative) 


Hotellissa asumisessa on hyviä puolia siihen nähden, että mahdollisesti jos majoittautuu omaan huoneeseen, saa siellä olla rauhassa, omissa oloissaan. Silloin ei tietenkään kulttuuria ja kieltä opi niin paljoa. Myöskään mitään kotiintuloa aikaa ei sinänsä ole, kun hotelliin majoittautuu sekä voi liikkua vapaasti ilman, että liikkeistään tarvitsee sen kummemmin ilmoittaa. Eli toisin sanoen kun hotellissa asuu elämä on vapaampaa kuin isäntäperheessä, mutta vapauksista ja juuri tuosta rauhassa olosta voi vuoden mittaan koitua harmia tai yksinäisyyttä, mitä mahdollisesti isäntäperheessä ei tulisi kokemaan niin paljoa.
 
Staying in hotel has its own goods such as staying by yourself. Also there's no curfew and you don't have to tell about eveything you do and when you do it. So in other words living in hotel is more free but during the year there might become some worry during the year that you wouldn't experience while living in host family.


Toivon tosiaan sydämeni pohjasta, että suurin osa tämän vuoden vaihtareista on saanut isäntäperheen ja meillekin, jotka olemme ilman jääneet tulee isäntäperheet löytymään vuoden varrella. Alkuun nyt ainakin orientoidun tähän ajatukseen, että hotellissa tulen mahdollisesti asumaan koko vuoden, etten tule vuoden varrella kohtaamaan pettymystä jos isäntäperhettä ei tule löytymään. Positiivisena on hyvä pysyä, koska varsinainen vaihtovuosikaan ei ole vielä päässyt alkuun!
I really wish from the bottom of my heart that most of this years volunteers have got information about host family and that us, who didn't get one will find a family sooner or later. At the beginning I'll orientate myself into the idea that I'll stay in hotel for a year so that I won't get dissappointed feelings during the year if there won't be a family for me. It's good to stay positive, especially when the exhance year haven't even started yet!

No comments:

Post a Comment